«Աղջիկ Անուշ, երգ Անուշ...»

«Կյանքն ահա...» «Աղջիկ Անուշ, երգ Անուշ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Մեր գանձերը միշտ կան առատ...»


* * *


Աղջիկ Անուշ, երգ Անուշ,—
Մինը կորուստ, ախ ու վուշ,
Մյուսը քընքուշ ըսփոփանք,
Կյանք ու հըրճվանք, թեև ուշ։


1918