Ափսո՜ս, որ չես տեսնում բընավ...

Երեխի նման «Ափսո՜ս, որ չես տեսնում բընավ...»

Հովհաննես Թումանյան

Экспромт* * *


Ափսո՜ս, որ չես տեսնում բընավ
Տագնապն հոգուս խոր ու վեհ.
Հազար անգամ ափսոս ու ցավ,
Որ պիտ տեսնես՝ երբևէ...


1917