«Ափսոս որ չես տեսնում բնավ...»

«Առատ կըլնի կինը արդ...» «Ափսոս որ չես տեսնում բնավ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Իմ ծիտիկը դու հերվան...»


* * *


Ափսոս որ չես տեսնում բնավ
Տագնապն հոգուս խոր ու վեհ...
Հազար անգամ ափսոս ու ցավ,
Որ պիտ տեսնես երբևէ։

1917.I.24


1917