Բոլորն հանգել են— ոչ մեկը չըկան...

«Դու գընում ես անդարձ ճամփան...» «Բոլորն հանգել են— ոչ մեկը չըկան...»

Հովհաննես Թումանյան

«Մեկը բարի, թախծոտ ու հեզ...»* * *


Բոլորն հանգել են— ոչ մեկը չըկան...
Եվ բանաստեղծի սրտումը հանգան
Վառ կրակները,
Աշխույժն ու սերը,

Սև ու սուգ հագավ
Թախիծը եկավ,
Սառով ու մութով։


1900-ական թվականներ