«Էնքան եկան, անցկացան...»

«Մեր գանձերը միշտ կան առատ...» «Էնքան եկան, անցկացան...»

Հովհաննես Թումանյան

«Թըվում է հար, թե անցյալըս ու ապագաս տեսած կամ...»


* * *


Էնքան եկան, անցկացան,
Ընկան, հանգան, անցկացան.
Երգ ու տաղս էլ ո՞ւր տարան
Չըկան, չըքվան, անցկացան։

Մայիս, 1919


1919