Կորցըրել եմ, ո՞ւր գըտնեմ...

«Ո՞ր աշխարհքում ունեմ շատ բան. միտք եմ անում՝ է՞ս, թե էն...» «Կորցըրել եմ, ո՞ւր գըտնեմ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Ի՜նչ իմանաս Ըստեղծողի գաղտնիքները անմեկին...»


* * *


Կորցըրել եմ, ո՞ւր գըտնեմ,
Տեղըդ իմաց տուր` գըտնեմ,
Ման եմ գալի էս մըթնում
Քեզ մոտ գալու դուռ գըտնեմ։

Փետրվարի 4


1920