սևագիր և անավարտ քառյակների ցանկ «Հանգել են...»

Հովհաննես Թումանյան

«Չի գալիս...»


* * *


                      Հանգել են,
Ճըրագներըս հանգել են,
Ցուրտ ու խավար էս գիշեր
Ճըրագներըս հանգել են:


1916