«Մեր կյանքը— կարճ մի վերելք...»

Սի՛րտ «Մեր կյանքը— կարճ մի վերելք...»

Հովհաննես Թումանյան

«Ահա շիրիմն... իմ ընկերն էր... մի սսվորութք ուներ նա...»


* * *


Մեր կյանքը―կարճ մի վերելք,
Անցնել հանգիստ ամեն տանջանք ու վայելք,
Ապրել անախտ, անցնել անհաղթ―հոգիանալ ու նորեն
Նյութից զատված, անմեկ աստված―վերադառնալ դեպ իրեն։


1919