«Հանգել են...» «Չի գալիս...»

Հովհաննես Թումանյան

«Մինչև էսօր իմ օրում...»


* * *


                        Չի գալիս
Ականջ եմ դըրել չի գալիս
Ձեն եմ լըսել էս ձորում,
Կըտրել է, էլ չի գալիս:


1916