«Քու սերն անխոս խաբեց ինձ...»

«Իմ ծիտիկը դու հերվան...» «Քու սերն անխոս խաբեց ինձ...»

Հովհաննես Թումանյան

«Նա մի առյուծ, ես մի գառ...»


* * *


Քու սերն անխոս խաբեց ինձ,
Խաբեց՝ անթել կապեց ինձ,
Կապեց, անքուն <1 անընթ.> արավ
Անքուն [ լափեց ] ինձ։


1917