Ա՛յ վարդ, լսի՛ր աղաչանքիս․․․

Ա՛յ վարդ, լսի՛ր աղաչանքիս․․․

Ալեքսանդր Ծատուրյան

Ա՛յ վարդ, լսի՛ր աղաչանքիս․․․

Ա՛յ վարդ, լսի՛ր աղաչանքիս,
Թո՛ւյլ տուր թփից քեզ քաղեմ,
Եվ քեզանով սիրած կուսիս
Մատաղ կուրծքը զարդարեմ։

Մի՛ վախենար, նորա կրծքին
Չես թառամիլ, քնքո՛ւշ վարդ,
Այնտեղ մատաղ կրծքի տակին
Կյանքի աղբյուր կա առատ․․․