Ա՜խ, հանգիստ տվեք…

Ա՜խ, հանգիստ տվեք…

Իվան Նիկիտին

Թարգմանությունը՝ Ալեքսանդր Ծատուրյանի


Ա՜խ, հանգիստ տվեք…


Ա՜խ, հանգիստ տրվե՛ք… Հանգի՜ստ եմ խնդրում
Խռովահույզ մըտքիս, ցավատանջ կըրծքիս.
Ո՛ղջ օր եռում է իմ շուրջ անդադրում
Ա՛յն ամենն, ինչից խոցված է հոգիս։

Ո՞ւր փախչեյ մեծ-մեծ, փըքուն խոսքերից,
Խոսքով ա՛մենքն են մաքուր, աննախա՜նձ.
Մենք ճըշմարտություն պաշտողներ անբիծ՝
Պատրաստ ենք անվե՜րջ պաշտելու մեր անձ։

Խըղճմտանք սպանվա՜ծ, ամոթանք մեռա՜ծ,
Խավարում սուտն է տիրագյուխ ազատ.
Ոչ ոք չէ՛ ողբում անկեղծ, սըրտաբաց,
Ոչ ոք չէ՛ պատժում չարիքն ու արատ։

Մենք մարտիրոսներ չունենք մեր միջում…
Չե՛նք պատասխանում փըրկության կոչին.
Արևից պահվում, արևից փախչում,
Լույսից վախում է մեր ըստրուկ հոգին։

Գուցե, օդումն է ո՛ղջ ցավ ու վտանգ,
Ի՜նչ պետք է թոշնի – ծըլում է, ծաղկում,
Ի՜նչ պետք է ծաղկի – կորցնում է երանգ
Եվ թըշվառ մահով հեգ կյանքը կընքում…