Ախ, նայե՛ք, այդ մարդը, այդ հիմարը. — նա տեսնում էլոկ այն, ինչ տեսնում է

Դու ինքդ քո մեջ միասիրտ․ — ինչ որ կաս՝ նա կա ուայդպե՛ս է Ախ, նայե՛ք, այդ մարդը, այդ հիմարը. — նա տեսնում էլոկ այն, ինչ տեսնում է

Եղիշե Չարենց

Այդ կապիկը՝ ձեռքին հայելի — նա կարծում է՝ արդենիմաստուն է

[ 212 ]

XXIII


Ախ, նայե՛ք, այդ մարդը, այդ հիմարը.— նա տեսնում է

լոկ այն, ինչ տեսնում է․

Հավատում է նա, որ սա քար է. նա տեսնում է լոկ

այն, ինչ տեսնում է․

Դու ծաղրի՛ր նրան, իմաստու՛ն․ դու տեսնում ես

աճումն ու ընթացքը

Եվ գիտես, որ ընթացք է աշխարհը,— նա տեսնում է

լոկ այն, ինչ տեսնում է։