Այդ դերվիշը — տեսե՛ք` նա նստած ուզում է ըմբռնի ու հասնի

Այդ կապիկը՝ ձեռքին հայելի — նա կարծում է՝ արդենիմաստուն է Այդ դերվիշը — տեսե՛ք` նա նստած ուզում է ըմբռնի ու հասնի

Եղիշե Չարենց

Դու ասիր՝ նայել, հասկանալ, ու սուզվել, ու դառնալ անէ

[ 213 ]

XXV

Այդ դերվիշը — տեսե՛ք` նա նստած ուզում է ըմբռնի

ու հասնի․

Իր մտքի թևերին վստահ՝ ուզում է ըմբռնի ու հասնի․
Նա կարծում է, որ փոխվում է ամբողջը, և իր միտքն է

միայն, որ կայուն է,—

Եվ այդպես` անշարժ ու հաստատ նա ուզում է

ըմբռնի ու հասնի...