Խոսքեր Անհոգ կյանք

Ալեքսանդր Ծատուրյան

Ժամանակակից օրորանք


Անհոգ կյանք


Անգո՜րծ ու փափո՜ւկ ապրելու համար,
(Իմ այս խըրատը լա՛վ միտըդ պահիր.)
Հագիր փարաջա, գըլխիղ դի՛ր վեղար
Եվ հայոց թեմի առաջնորդ եղիր…