Անվերնագիր (Ես սիրում եմ նրանց, յուրաքանչյուր անգամ)

Մեր լեզուն Անվերնագիր

Եղիշե Չարենց

Անվերնագիր (Նրանք գալիս են անտես ու աննշմար)


Անվերնագիր


Ես սիրում եմ նրանց, յուրաքանչյուր անգամ
Երբ թերթում եմ էջերը բազմապիսի.
Մեկը լալիս է ջերմ, կամ աղերսում անկամ,
Մեկը նզո՛վք նետում մեր ավերիչ եսին։—
Ա՜խ, տողերում նրանց յուրաքանչյուր
Ինձ համար կյանք կա, կամ — կա մահվան սերմ.—
Ա՛խ, միևնույն թափով դեպի մահ է մղում
Եվ դեպի կյանք — մյուսը՝ կարոտով ջերմ...