Աշխենիկին՝ իր հայրիկը...

«Պարոնների դարը անցավ...» «Աշխենիկին՝ իր հայրիկը...»

Հովհաննես Թումանյան

«Ոչ խանդս է մարել...»* * *


Աշխենիկին՝ իր հայրիկը—
Ամեն տեսակ մրգով լիքը.
Պակաս էր միայն բադիբուդին,
Էն էլ եկող իր «Ծընունդին»։


1907