Գեթ մի վայրկյան մրրիկ լինել․․․

Գեթ մի վայրկյան մրրիկ լինել․․․

Շուշանիկ Կուրղինյան


Գեթ մի վայրկյան մրրիկ լինել․․․


Գեթ մի վայրկյան մրրիկ լինել
Կուզեի՝
Կյանքի հովտում ըմբոստ թափով
Շրջելու։
Սլանայի՝ կայծակ որոտ
Տեղայի՝
Սրտիս թույնը ամենուրեք
Թափելու։
Գեթ մի վայրկյան դժոխք լինել
Կուզեի՝
Խռովելու անդորրությունը
Երկնի։
Վշտի շնչով այնտեղ անհաս
Իշխեի՝
Ոգիներին տեղի տայի
Չարքերի։
Գեթ մի վայրկյան աստված լինել
Կուզեի՝
Շուրջս ամպեր երկրի արյունով
Ներկրված,
Որ տանջանքի հեծկլտանքը
Լսեի՝
Գիշեր ցերեկ իմ դեմ դիակ
Հոշոտված։


1906 թ․