Դա՛փնիս ու Քլոյա... Հիմա — մեզ համար մեռած մի լեգենդ է

Ֆավն, ու նիմփեր, ու սրինգ,— երգ և տավիղ քաղցրաձայն Դա՛փնիս ու քլոյա... Հիմա — մեզ համար մեռած մի լեգենդ է

Եղիշե Չարենց

Ո՜նց իմանար Հոմերոսը, որ — կործանվի երբ Տրովա՛դան

[ 422 ]

XXXV


Դա՛փնիս ու Քլոյա,.. Հիմա — մեզ համար մեռած մի

լեգենդ է

Սերն ու մորմոքը ձեր ջինջ,— էլ ինչո՞ւ է ձեր վեպը

հուզում։