Դու ինքդ քո մեջ միասիրտ․ — ինչ որ կաս՝ նա կա ու այդպե՛ս է

Դու քսում ես հոնքերիդ սուրմա — դու անհո՛գ ես Դու ինքդ քո մեջ միասիրտ․ — ինչ որ կաս՝ նա կա ուայդպե՛ս է

Եղիշե Չարենց

Ախ, նայե՛ք, այդ մարդը, այդ հիմարը. — նա տեսնում էլոկ այն, ինչ տեսնում է

[ 212 ]

XXII


Դու ինքդ քո մեջ միասիրտ.— ինչ որ կաս՝ նա կա

ու այդպե՛ս է։

Դու տրվում ես մեզ մի՛շտ միասին.— ինչ որ կաս՝

նա կա ու այդպե՛ս է։

Բացվում ես, լինում, գոյանում— հառնելով հենց

ի՛նքդ քո դեմ։

Պատմում ես դու մի՛շտ քո մասին.— ինչ որ կաս՝

նա կա ու այդպե՛ս էր։