Դու ձգտում էիր դաշնության, երբ անդա՛շն էր շուրջդ կյանքը

«Ո՛չ կա միջուկ առանձին, ո՛չ կեղև — դրանք միասին են» Դու ձգտում էիր դաշնության, երբ անդա՛շն էր շուրջդ կյանքը

Եղիշե Չարենց

Մեծ դաշնությունը ոգու — դո՛ւրսը, կյանքո՛ւմ է կոփվում

[ 420 ]

XXVIII


Դու ձգտում էիր դաշնության, երբ անդա՛շն էր շուրջդ

կյանքը.—

Ա՛յս է ահա, որ հնում — սիզիֆյան աշխատանք են

կոչել։—