Երկերի ժողովածու, հատոր 6-րդ (Մուրացան, 1963)

Հատոր 5-րդ Երկերի ժողովածու, Հատոր 6

Մուրացան