Կաշառված մամուլ Երկու երես

Ալեքսանդր Ծատուրյան

Կաշառք


Երկու երես


Թուքը երբեք չի բերիլ մեծ վընաս,
Թե որ կյանքում երկու երես ունենաս.
Մեկ երեսին ի՜նչքան ածեն թուք ու մուր,
       Մյուսը կըմնա մի՜շտ մաքուր…