Էջ:Ամբողջական երկեր IV. Պատմութիւն հայոց գրականութեան, Նիկոլ Աղբալյան.djvu/12

Սխալ առաջացավ էջը սրբագրելիս