Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/324

Այս էջը սրբագրված չէ


- 44 -

բարի ք անոյլէ սիրելի գանուած Էր , /լ պաաերագմի մէք յաքոգե կարիճ* Աւ/քքք^ ^ միաբան ուրախակից կ%ՐԱային իրեն էւ յ^սաուծոյ նախախնամութեանը վրայ կը զարմանային > որ ^ակոբ Ա%արգինոյի փրբ^ կութիւնը իր որգւոյն աո-աաղբինութեամբն Հւ մարգաԽիրութեամբը եղեր Էր ւ


□ւցւէւշտճ ԵV