Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/335

Այս էջը սրբագրված չէ


- 85 -

Օր մը ծովեզերքէն քիչ մը Հեո֊ուն մեծ նաւաաորմիւլ մր աեսան որ կր քալէր « քէազմաթիլ նաւաստիք ե պաշաօնակալք ցամ1պ> ելան . րայց անոնց մէք դ\$իքայէլը չանսան ե րան մըն ալ չկրցան իմանալ ա. նոր վրայզք » ե ասով յոյս առին որ այն արշաւանքին մէքյզիաի չըլլայ ի%րը «

□ւցւէւշտճ ԵV