Այս էջը սրբագրված է

ղաշարժեր են կատարվել։ Դա վերաբերում է առաջին հերթին Արարատյան դաշտավայրին, որտեղ հողաբաժանման աշխատանքները, եղանակային պայմաններից թելադրված, ավելի շուտ են սկսվել։ Հուսով եմ, որ Արարատյան դաշտի օրինակը կարող է ընդօրինակելի դառնալ նաեւ Հայաստանի նախալեռնային եւ լեռնային գոտիների համար։

Կարծում եմ, սակայն, չպետք է բավարարվել ձեռք բերածով։ Մեր պատգամավորները, կառավարության ներկայացուցիչների հետ միասին, նստաշրջանների մեկամսյա ընդմիջման ընթացքում բավականին աշխատանք են կատարել հողաբաժանման գործում։ Ես ուզում եմ այդ առումով ընդգծել հատկապես պատգամավորներ Գրիգոր Ավագյանի, Խաչիկ Սաֆարյանի, Նորայր Մանասերյանի եւ Մարտունիկ Ղահրամանյանի եռանդուն գործունեությունը։ Խնդրում եմ, որ երկրորդ նստաշրջանի ընթացքում էլ չդադարեցվի այս օգնությունը եւ, որքան հնարավոր է, շատ պատգամավորներ ընդգրկվեն հողաբաժանման աշխատանքների կազմակերպման գործում։

«Հայաստանի Հանրապետություն», 2 ապրիլի, 1991 թ.։
ՀՀԱՆԱ, 28/02.04.91։ Բնագիր։ Ինքնագիր։