Այս էջը հաստատված է


ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ ԻՐԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՍՈՑԻԱԼ֊ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐԵՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ [1]

(30 մարտի, 1988 թ.)


1988 թ. մարտի 24-ին ՍՄԿԿ կենտկոմը եւ ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհուրդն ընդունեցին որոշում՝ «Ադրբեջանական ՍՍՀ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի սոցիալտնտեսական զարգացման 1988–1995 թվականների միջոցառումների մասին»։ Քաղաքական այլ իրադրության մեջ բարենորոգումների այս ծրագիրն, անկասկած, լայն խանդավառություն կառաջացներ ինչպես մարզի աշխատավորության, այնպես էլ՝ ընդհանրապես ողջ հայ ժողովրդի մեջ։ Սակայն, ինչպես պարզվում է կենտրոնական մամուլի հաղորդագրություններից («Իզվեստիա», 1988թ. մարտի 25, 28, 30 եւ այլն), ՍՍՀՄ ղեկավարության «հոգատարությունը» սպասված արձագանքը չգտավ Լեռնային Ղարաբաղում։ Դա բացատրվում է նախ՝ այն բանով, որ ծրագրում անտեսված եւ լռության է մատնված Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման սահմանադրական պահանջը, երկրորդ՝ նրանով, որ ոչ մի հայ հավատ չի տածում բարենորոգումների իրականացման հաջողության նկատմամբ։ Պատմական դառը փորձը հայ ժողովրդին բերել է այն համոզման, որ ՍՄԿԿ կենտկոմի եւ ՍՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի մշակած միջոցառումները կունենան մոտավորապես նույնպիսի արդյունք, ինչպիսին ունեցան Օսմանյան կայսրության կողմից Արեւմտյան Հայաստանում իրականացված բարենորոգումները։ Համեմատությունն արտառոց

  1. Տարածվել է Գաբրիել Բագրատյան ծածկանվամբ, հայերեն եւ ռուսերեն։