Այս էջը սրբագրված է

3. Բարձրացնել իրավապահ մարմինների պատասխանատվությունն ու աշխատանքի արդյունավետությունը, վերջ տալ հանրապետությունում տիրող անպատժելիության մթնոլորտին, անհաշտ պայքար մղել կաշառակերության, պետական գույքի հափշտակման, քաղաքացիների անվտանգությանն ու սեփականության անձեռնմխելիությանն սպառնացող հանցագործությունների դեմ։

4. Կասեցնել պետական եւ մասնավոր ձեռնարկատիրության սերտաճման, պետության սեփականությունը հանդիսացող հիմնարկներում կոոպերատիվ ձեռնարկությունների ստեղծման հակաօրինական երեւույթը։

5. Ստեղծել հանրապետության պաշտպանության նախարարություն` նրա ենթակայության տակ դնելով քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը,ԴՕՍԱԱՖ-ը, զինկոմիսարիատը եւ ներքին ուժերի ստորաբաժանումների հիման վրա կազմավորվող ազգային զորագունդը։

6. Մինչեւ ս.թ. դեկտեմբերի 31-ը ծառայությունը լքած բոլոր զինապարտներին օրենքով սահմանված կարգով վերադարձնել հանրապետության տարածքում տեղակայված իրենց զորամասերը։ Նույն ժամկետում տեղական զինակոչիկներով համալրել հանրապետության տարածքում տեղակայված 7-րդ խորհրդային բանակի շարքերը, իսկ հանրապետությունից դուրս իրականացվող զինծառայությունը կազմակերպել բացառապես կամավորության հիմունքներով։

Սոցիալ-տնտեսական բնագավառում

1. Առաջիկա վեց ամսից մեկ տարվա ժամանակամիջոցում իրականացնել եւ ավարտին հասցնել գյուղատնտեսական մթերքները վերամշակող արդյունաբերության, շինարարության, թեթեւ եւ սննդի արդյունաբերության ձեռնարկությունների, առեւտրի ու սպասարկման ոլորտի համապարփակ սեփականաշնորհումը` պետական սեփականության մենաշնորհը միառժամանակ պահպանելով միայն էներգետիկայի, հանքահումքային եւ ծանր արդյունաբերության բնագավառներում։ Նշված միջոցառման իրականացմամբ հանրապետությունում վերջապես կստեղծվի ներքին շուկայական հարաբերություններով կարգավորվող