Այս էջը սրբագրված է


ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ԱՐՄԵՆՊՐԵՍԻՆ»՝ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԻԹՈՎ

(8 մարտի, 1995 թ.)

― Պարոն Նախագահ, ապրիլի 3-ին տեղի է ունենալու Ամենայն հայոց 131- րդ կաթողիկոսի ընտրությունը. պետությունն արդյոք ունի՞ իր տեսակետն այդ առթիվ։

― «Խղճի ազատության» օրենքով եկեղեցին անջատված է պետությունից, այդ պատճառով վերջինս իրավունք չունի միջամտել նրա ներքին գործերին, որպիսին է մասնավորապես կաթողիկոսի ընտրության հարցը։

― Դա իսկապես այդպես է, բայց այնուամենայնիվ Դուք, ոչ որպես Նախագահ, այլ որպես քաղաքացի, որպես հայ, կարող եք արտահայտել Ձեր կարծիքը կաթողիկոսական ընտրությունների կարգի, կաթողիկոսի հավանական թեկնածուների մասին։

― Ոչ միայն կարող եմ, պարտավոր եմ, քանի որ պատմականորեն այնպես է դասավորվել, որ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրությունը ներեկեղեցական խնդրից վերաճել է հույժ կարեւոր ազգային խնդրի։

Դա բացատրվում է այն հայտնի իրողությամբ, որ ազգային պետականության բացակայության պայմաններում Հայ Առաքելական Եկեղեցին, կրոնական հաստատության դերակատարությանը զուգընթաց, դարեր շարունակ հարկադրաբար փոխարինել է նաեւ աշխարհիկ իշխանություններին։ Այս հանգամանքի բնական հետեւանքը պետք է համարել կաթողիկոսի ընտրության արարողակարգում ամրագրված աշխարհական պատգամավորների մասնակցության իրավունքը, որով Հայոց Եկեղեցին էապես տարբերվում է քրիստոնեական մյուս եկեղեցիներից։