Այս էջը սրբագրված է

սել Սփյուռքի կրթամշակութային, մարզական հաստատություններում հայաստանցի մասնագետների գործունեությունը։

Հատուկ հոգածություն ցուցաբերել Անկախ Պետությունների Համագործակցության երկրների հայկական համայնքների կրթական, մշակութային եւ հոգեւոր կարիքների բավարարման գործի նկատմամբ։

Աշխուժացնել Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջեւ մշակութային համագործակցության, երաժշտական եւ թատերական խմբերի հյուրախաղերի, նկարչական ցուցահանդեսների փոխանակման գործը։

Ընդլայնել Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում եւ միջնակարգ մասնագիտական դպրոցներում սփյուռքահայ ուսանողների ուսումնառության հնարավորությունները, վերականգնել սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման պարբերական դասընթացները։

Ամրապնդել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կառույցները՝ նրա միջոցներն օգտագործել ով ոչ միայն Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի, այլեւ աստիճանաբար նաեւ Սփյուռքի կարիքների բավարարման նպատակով։

* * *

Դժվար չպետք է լինի նկատել, որ ներկայացված ծրագիրն ըստ էության չի շոշափում հեղափոխական բնույթ ի գլոբալ խնդիրներ կամ հակաճգնաժամային արտակարգ միջոցառումներ, այլ նախատեսում է զուտ գործնական եւ հանդարտ քայլեր՝ ուղղված երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, քաղաքական եւ հասարակական հարաբերությունների աստիճանական բարելավմանը։ Դա նշանակում է, որ մեր գնահատմամբ Հայաստանն անցել է տագնապների, ցնցումների, արմատական ու ցավոտ վերափոխումների շրջանը եւ մտնում է խաղաղ, ստեղծագործ աշխատանքի, պետության բարեկարգման, իշխանության կառույցների գործունեության ներդաշնակման եւ արդյունավետության բարձրացման բնականոն հանգրվան։

«Հայք», 31 օգոստոսի, 1996 թ.։
ՀՀԱՆԱ, 28/31.08.96։ Բնագիր։ Մեքենագիր – ձեռագիր։ Ինքնագիր։