Այս էջը սրբագրված է

6. Հայկական ԽՍՀ տարածքում գործում են ԽՍՀՄ այն օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը, որոնք վավերացվում են ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի կողմից։ 7. Հայկական ԽՍՀ-ում վերացվում է Կենտրոնից կուսակցական եւ պետական պաշտոնյաներ նշանակելու գաղութատիրական պրակտիկան։

ՀՀԱՆԱ, 12/04.12.89։ Բնագիր։ Մեքենագիր։