Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/466

Այս էջը հաստատված է


Տուն չի գալի սևերես․]
22—23 Լույս Նա շատ ունի այնտեղ հաց…
Նա ձեզ այնքան շատ է սիրո՜ւմ․․․
25 Կերթամ այնտեղ նըրան կասեմ,
28֊ից հետո Ասավ, սեղմեց սովալըլուկ
Զավակներին իր լանջին,
Ու շըրթունքի վըրա դալուկ
Սառավ համբույրը վերջին։
33 Կըռներն էլ ետ չըբացվեցան
35 Աչքը փակեց ու հավիտյան

«Լույսում» վերջին երկու քառատողերի տեղերը փոխված են։


1894
ՆՈՐ ՏԱՐԻ
(էջ 145)
Ա ինքնագրի մշակման պատկերը
4 ա Անցի[ր], գընա,
բ Անցի, գընա,
8 ա Ջերմ ժըպիտով,
բ Վառ ժըպիտով,
12 ա Ծաղկի վ[եր]ից,
բ Ծաղկի վըրից,
35 ա Մի [մահով] էլ
բ Մի ճամփով էլ
3 Տզ Գլխիս վրայից
5 Որպես մի օր
8 Բ ինք. Տաք ժըպիտով,
12 Տզ Ծաղկի վրայից,
30 Եվ թե մի մարդ․․․
31 —38 Բ ինք. Միայն իրար
Չեն[ք] հասկանում,
Բայց ապրում են[ք]