Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/473

Այս էջը հաստատված է


բ Եվ սրտիս խորքից հառաչել եմ «ախ»։
13 ա Շեշտակի թափով, խենթ ու մոլեգին
բ Շեշտակի թափով բուռն ու մոլեգին
14 ա Ամենայն կողմից [հարձակվում], հոսում,
բ Ամենայն կողմից ցոլանում, հոսում,
գ Ամենայն կողմից [երևում, ցայտում],
18 ա Որ թաքնված են [մթության] ետև,
բ Որ թաքնված են լռության ետև,
20 ա [Եվ ոչ մարդկանց պես անփույթ ու թեթև]։
բ Բայց [ոչ մարդկանց պես անփույթ ու թեթև]։
գ Բայց ոչ ձեզ նման [անփույթ ու թեթև]։
դ [Որ մարդկանց լսած ձայներ չեն թեթև]։
ե [Որ մարդու լսած ձայներ չեն թեթև]։
զ Որ [մարդկանց կարծեցած] հեշտ չեն ու թեթև։
է Որ մարդկանց ասած հեշտ չեն ու թեթև։
ը Որ լսածներիդ պես հեշտ չեն ու թեթև։
թ Որ [այնքան էլ] ձեր լսածի պես
ժ [Եվ նրանք սովորական հնչյուններ չեն թեթև]։
ժա Որ [ սովորական հնչյուն չեն թեթև]։
ժբ [Որ մարդկանց համար շշունջ են թեթև]։
ժգ Որ դեռ սրտերում շարժվում են թեթև։
ժդ [Որ դուք չեք լսում մի շշուկ թեթև]։
22 ա Ե՛վ քնքուշ, և՛ բիրտ, և՛ թույլ, և՛ զվարթ,
բ Ե՛վ քնքուշ, և՛ կոշտ, և՛ թույլ, և՛ զվարթ,
23 Ինձ վեր են ձգում, ինձ քաշում են վեր,
24 ա Մերթ խորտակվում եմ, մերթ կանգնում հպարտ։
բ Մերթ խորտակվում եմ, մերթ ծփում հպարտ։