Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/488

Այս էջը հաստատված է
ԱՐԱԳԻԼ
(էջ 227)
Ինքնագրի մշակման պատկերը
8 ա Ծաղիկները [առան] տարան,
բ Ծիլ ու ծաղիկ ամեն տարան,
8-ից հետո ա Կապուտակ երկինքը մըթնեց,
բ Մեր կապուտակ երկինքը մրթնեց,
Ձյունը բըրդեց մթին վերեն,
Ձմեռն եկավ ցուրտ կողմերեն։
ա Վարագա սարեն բըռնած,
բ Էն Վարագա սարեն բըռնած,
Ծածկեց ամեն —
ա Մեր դրախտը ցամքեց պաղեն։
բ Մեր դրախտիկ ցամքեց պաղեն։
11 ա Մեր [տունն] իջիր [դու] էս
բ Մեր դուռն իջիր [եկ] էս տարին
12 ա Բունըդ շինիր [բարդի] ծառին.
բ Բունըդ շինիր [դու մեր հին] ծառին.
գ Բունըդ շինիր էն հին ծառին.


Լ II-ի բնագրի մշակման պատկերը

8 ա Ծաղիկները ամեն տարան,
բ Ծաղիկներըս ամեն տարան
11 ա Բունըդ շինի [դու մեր] ծառին
բ Բունըդ շինի բարդի ծառին
գ Բունըդ շինի էն հին ծառին
12 ա [Մեզ մոտ մնա ամբողջ տարին]
բ Մեր տուն իջիր եկ էս տարին։
գ Մեր դուռն իջիր եկ էս տարին։

Վերնագրից վերև գրել է (ժող.), աջ լուսանցքում՝ «Մյուս տներից»։