Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/498

Այս էջը հաստատված է


բ Լուս հայացքի ծովում անհուն
Բ ինք․ Լուս հայացքի ծովում անհուն
Գ ինք․ ա Լուս հայացքի [ծովում] անհուն
բ Լուս հայացքի մթնում անհուն
գ Լուս հայացքի խորքում անհուն
10 Ա ինք․ ա Անմահ կյանքի հուրերն անշեջ․․․
բ Անմահ կյանքի, կըրակն անշեջ․․․
Բ ինք․ ա Անմահության [հուրերն] անշեջ․․․
բ Անմահության կըրակն անշեջ․․․
Գ ինք․ ա [Վառում է իր] կըրակն անշեջ․․․
բ Վառված սիրո կըրակն անշեջ․․․
11 Ա․ Բ ինք․ Ու չես հասկանում՝ քնքշությո՞ւնն է շատ
Գ․ ինք․ ա [Ու չըգիտեմ՝] կըրա՞կն է շատ,
բ Եվ չըգիտեն՝ կըրա՞կն է շատ,
12 Ա, Բ ինք․ Թե՞ սըրբությունը իրեն անարատ։
17 Մի նըշանի մեջ կապված շողազարդ
Գ․ ինք․ Մի նըշանում կապված շողազարդ
18 Ա, Բ ինք․ Եվ տանջանքը վեհ, և կյանքը զըվարթ։
Գ․ ինք․ ա [Տանջանքը վեհ], կյանքը զըվարթ։
բ Տանջանքն երկնից, կյանքը զըվարթ։
21 Ա ինք․ ա [Իր սուրբ վըշտից] լույս ճաճանչել,
բ Վըշտի տակից լույս ճաճանչել,
Բ ինք․ Վըշտի տակից լույս ճաճանչել,
23 Ա ինք․ ա [Ու տանջանքն անգամ], ասես թե անկար
բ Չարիքը նույնիսկ, ասես թե անկար,
Բ ինք․ Չարիքը նույնիսկ, ասես թե անկար,
24 Ա ինք․ ա Նոր զարդ է դարձել իր գեղի համար։
Բ ինք․ Նոր զարդ է դարձել իր փառքի համար։
25 Ա ինք․ Ուզում եմ․․․
Բ ինք․ ա [Կուզեմ առնել եղբոր <1 անընթ.>]
բ [Ա՜խ, ոնց] կուզեմ դեմքից առնել
գ Սակայն կուզեմ դեմքից առնել
Գ ինք․ ա Ա՜խ, [կուզեի] եղբոր ձեռով
բ Ա՜խ, առնեի եղբոր ձեռով
26 Ա ինք․ ա Առնել վշտի քողը տըրտում,