Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/499

Այս էջը հաստատված է


բ Բախտի ձըգած քողը տըրտում,
Բ ինք․ ա Բախտի ձըգած քողը [դըժխեմ],
բ Բախտի ձըգած քողը տըրտում,
27 Ա ինք․ Որ նա էնպես ապրեր
Բ ինք․ ա Որ [նա հառներ ամբողջ] գեղով.
բ Որ [նա նորից] իր ողջ գեղով,
Գ ինք․ ա Որ նա հառներ իր ողջ գեղով
բ Որ նա հառներ իր ողջ հրապույրով,
28 Ա ինք. ա Ազատ, զվարթ, էն սուրբ հովտում,
բ Ազատ, զվարթ էն ճոխ հովտում,
Բ ինք. ա [Ազատ ապրեր] էն սուրբ հովտում,
բ Ուրախ ապրեր էն սուրբ հովտում,
29 Ա ինք․ Ուր մեծ Պոետը երազեց նըրան,
Բ ինք․ ա Ուր որ արարիչն երազեց նըրան,
բ Ուր վերին Պոետն երազեց նըրան,
30 Ա ինք. Ըստեղծեց, դարձավ հիացավ վըրան։
Բ ինք. ա Ըստեղծեց, [դարձավ] հիացավ վըրա
բ Ըստեղծեց ու ետ հիացավ վըրան։
Գ ինք. ա [Հնարեց], դարձավ ապշեց վըրան։
բ Կերտեց, դարձավ ապշեց վըրան։


1920
«ԶԸՎԱՐԹ ԵՐԱՄՈՎ ԴՈՒՔ ԵԿԱՔ ԻՆՁ ՄՈՏ…»
(էջ 306)
Բ ինքնագրի մշակման պատկերը
4 ա [Եկաք ու կանցնեք] իմ հոգու երկնքով։
բ Անցաք իմ հոգու աշնան երկնքով։
5 ա Եկաք ու կերթաք, [ու բարով երթաք],
բ Եկաք ու կերթաք, ինչ որ կըմնա,
7 ա [Եվ ինչ] հուշերն են գանձերը [սրտերի]
բ Չէ՞ որ հուշերն են թանկ գանձերը մեր—