Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/621

Այս էջը հաստատված է


1906

ԱՂՎԵՍԸ

(«Աղվեսն եկավ բարձըր սարից…»)

Ակունքը ժողովրդական է։ Թումանյանն օգտվել է Կ. Կոստանյանցի «Նոր ժողովածուի» Ա պրակի (Թիֆլիս, 1892) տարբերակից։ Ժողովրդական երգի միջին հայերենը վեր է ածել ժամանակակից գրական-ժողովրդական լեզվի, փոխել բազմաթիվ բառեր ու տողեր, «Ի վերայ աղուէսին» վերնագիրը դարձրել «Աղվես»։

Գրության թվականն ստույգ հայտնի չէ։

Ինքնագիրը չի պահպանվել։

Առաջին անգամ տպագրվել է Հսկ, 1906, № 12, էջ 405—406, «Միջնադարյան ժողովրդականից», ենթավերնագրով, այնուհետև՝ ԲԲ, էջ 97—98, առանձին նկարազարդ գրքույկ (Թիֆլիս, 1909), ԲՊ, էջ 135—136, «Ժողովրդական երգեր» բաժնում, առանց ենթավերնագրի, ապա՝ ԵԺ I, 219—220։

Արտատպվում է ԲՊ-ից։


1907

ԿԱՔԱՎԻ ԳՈՎՔԸ

(«Արև բացվեց թուխ ամպերեն…»)

(էջ 214, 475)

Ակունքը ժողովրդական է։ «Վանեցվոց երգ կաքավու» վերնագրով տպագրվել է 1850 թ. «Բազմավեպում» և 1860 թ. Մ. Միանսարյանի «Քնար հայկականում»։ Ժողովրդական երգի 6 քառատողից Թումանյանն ընտրել է 4-ը՝ դուրս թողնելով 2-րդ և 6-րդ քառատողերը։ Վանի բարբառը վեր է ածել գրական-ժողովրդական լեզվի, փոխել մի շարք տողեր ու բառեր։

Գրության թվականն ստույգ հայտնի չէ։

Ինքնագիրը չի պահպանվել:

ԳԱԹ Թֆ № 1355 պահվում է ԲԲ-ի հեղինակի սեփական օրինակը, որտեղ Թումանյանը բազմաթիվ ուղղումներ է արել, որոնք մեծ մասամբ մտել են հետագա հրատարակության մեջ։