Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/629

Այս էջը հաստատված է


է 14-ը, հյուսել միմյանց, փոխել բարբառային լեզուն և «Ճախարակի երգ» վերնագիրը՝ ստեղծելով բոլորովին նոր բանաստեղծություն։

Գրության թվականն ստույգ հայտնի չէ։

Ինքնագիրը չի պահպանվել։

Առաջին անգամ, «Այրի կնոջ երգը» վերնագրով, տպագրվել է Լ II, 1908, էջ 51, այնուհետև, «Ճախարակ» վերնագրով՝ Լ III, 1909, ԲՊ, էջ 133, «Ժողովրդական երգեր» բաժնում, ապա՝ ԵԺ I, 154։

Արտատպվում է ԲՊ-ից։


ՓՈՔՐԻԿ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾ

(«Եկավ գարուն, եկան հավքեր…»)

(էջ 235)

Ակունքը ժողովրդական է։ Տպագրվել է Գ. Սրվանձտյանի «Համով-հոտով» գրքում (Կ. Պոլիս, 1884)։ Ժողովրդական երգն ունի 54 տող, որոնցից Թումանյանն ընտրել է առաջին 9 տողերը։

Գրության թվականն ստույգ հայտնի չէ։

Ինքնագիրը չի պահպանվել:

Առաջին անգամ տպագրվել է Լ II, 1908, էջ 85, այնուհետև Լ III, 1909, էջ 103—104, Լ III, 1920, էջ 100, ապա ԵԺ I, 241։

Արտատպվում է 1920 թ. Լ III-ից:


ՔԱՄԻՆ

(«—Ո՜ւ-n՜ւ-n՜ւ…»)

(էջ 236)

Գրության թվականն ստույգ հայտնի չէ։

Ինքնագիրը չի պահպանվել:

Առաջին անգամ տպագրվել է Լ I, 1908, էջ 87, այնուհետև՝ ԵԺ I, 224:

Արտատպվում է Լ I-ից:


ԱՐՏՈՒՏԻԿ

(«Արտուտիկ…»)

(էջ 237)

Ակունքը ժողովրդական է: Տպագրվել է Գ. Սրվանձտյանի «Համով-հոտով» գրքում:

Գրության թվականն ստույգ հայտնի չէ։