Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/705

Այս էջը հաստատված է


Թումանյան Հ.

Թ 950 Երկերի լիակատար ժողովածու։ Տաս հատորով /Հովհաննես Թումանյան; (Խմբ. կոլեգիա՝ էդ. Մ. Ջրբաշյան (գլխ. խմբ.) և ուրիշ.]; ՀՍՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրակ. ին.֊տ.—Հ. 1— . — Եր։ ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988—

Հ. 1։ Բանաստեղծություններ / [բնագրերը պատրաստ. և ծանոթագր. Խ. Մ. Գյուլնազարյանը, Մ. Մ. Մելիքյանը; Հատորի խմբ.՝ էդ. Մ. Ջրբաշյան]. —1988.— 695 էջ, 5 թերթ նկ.

Հովհ. Թումանյանի Երկերի լիակատար ժողովածուի առաջին հատորն ընդգրկում է նրա բոլոր ինքնուրույն բանաստեղծությունները, բացի քառյակներից։ Բանաստեղծությունները դասավորված են ժամանակագրական կարգով։ Սևագիր և անավարտ գործերը կազմում են առանձին բաժին։ Հատորն ունի նաև տարբերակների բաժին, ինչպես նաև ծանոթագրություններ, հրատարակության ընդհանուր առաջաբան և Թումանյանի քնարերգությանը նվիրված ներածական հոդված։ Բանաստեղծությունների մի մասը տպագրվում է առաջին անգամ։

Նախատեսված է բանասերների և ընթերցող լայն շրջանների համար։

4708080200
Թ ————————— 83-88
703 (02)-88
ԳՄԴ 84 Հ1