Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ1.djvu/706

Այս էջը հաստատված է


ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ԵՐԿԵՐԻ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
ՏԱՍ ՀԱՏՈՐՈՎ
ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀրատ. խմբագիր Ա. Վ. Հովակիմյան

Նկարիչ Հ. Ն. Գործակալյան

Տեխ. խմբագիր Լ. Կ. Հարությունյան

Սրբագրիչ Ռ. Վ. Դոլուխանյան


ИБ № 1423

Հանձնված է շարվածքի 08.01.1988 թ.։ Ստորագրված է տպագրության 26.08.1988 թ. Չափը 84Х-1081/32։ Թուղթ № 1։ Տառատեսակ «գրքի սովորական»։ Բարձր տպագրություն։ Պայմ. 37,59 մամ., տպագր. 43,5+10 ներդիր։ Ներկ. մամուլ 37,59։ Հրատ.-հաշվարկ. 23,86 մամուլ։ Տպաքանակ 70000 (առաջին թողարկում 50,000-60,000)։ Հրատ. № 7391։ Պատվեր

№ 23։ Գինը 2ռ կ։
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 375019, Երևան,
Մարշալ Բաղրամյան պող. 24 գ.։
Издательство АН АрмССР, 375019, Ереван,
пр. Маршала Баграмяна, 24 г.
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչության տպարան, 378310, ք. Էջմիածին։
Типография Издательства АН Арм.ССР, 378310, г. Эчмиадзин.