Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/356

Այս էջը հաստատված է


652 Սըգավոր կանայք նորա ետևից
665 Հանդեր գընալիս Սարո կը կանչեն,
688 Եվ նա կատաղած՝ հանդուգն անեծքով
696 Գիշերը իջավ, սաստկացավ մութը
738 Նըրա անբախտ հողի վըրա
829 Եվ հոսում է գիշեր-ցերեկ
840 Դուշման Դեբեդն է պղտոր մըռընչում։
849 Եվ Աստվածային անհաս խորհըրդով


Անուշ, Թիֆլիս, 1904, «Հայ բանաստեղծներ», մատենաշար, հրատ. Ստ. Լիսիցյանի և ընկ. № 2, 40 էջ

ա) ԲԹ-ի տեքստին ավելացված են մի քանի նոր հատվածներ (ընդամենը 26 տող), որոնք վերջնական տարբերակի հետևյալ տողերով սկսվող հատվածներն են.

272-277 Դե հանի՛ր, ա՛ղջի, վիճակն ի բարին...
540-543 Մնաց հանդերում։ Եվ ահա մի օր...
668-671 Ծանր չոմբախը, գըլուխը մեխած...
692-695 Կարմիր արևից ընկած, Սարո ջա՜ն…
700-707 Սըգվոր գետը՝ Ծեր Դեբեդը...


բ) էջերի տողատակում հեղինակը տվել է հետևյալ բարբառային բառերի բացատրությունը.

դագեն-վրան
բալեդ-զավակդ
դոշ-կուրծք
հոնգուր-հոնգուր-հեկեկալով
զուլալ-վճիտ
հարամի-ավազակ
շըհու-սրինգ
քուշուշքը-քող, շղարշ
խոզապարկուկի-միասին, կողք-կողքի ընկնել
թոլ էլավ-շուռ եկավ, գլորվեց
ղամեդ-դաշույն
եսիր-գերի