Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/420

Այս էջը հաստատված է
ՄՃ տարբերությունները և բնագրի մշակման պատկերը45 Ու... գիր է գալիս ահա իմ տանից,
49 Որպես երազում:
83-87 ա Սըգվորի միջին, խունկի ծըխի տակ
Աչքովըս ընկավ դագաղը ճերմակ,
Ու...տեսա նըրան դագաղում պառկած,
Երեսր դալուկ, աչքերը փակված...
Առաջըս մըթնեց, տեղըս կորցըրի.
բ «Հասմիկ ջա՜ն, եկավ... կանչեցի՜ր...վեր կա՜ց»
Դուրս հոսեց դեմըս տըրտում, բարակած
Նըրա մոր ձայնը... խունկի ծըխի տակ
Աչքովըս ընկավ դագաղը ճերմակ,
Ու շուրջրս մըթնեց, տեղըս կորցրի
95-98 ա Երբ ուշքի եկա, աչքըս բաց արի՝
Տեսա նըստոտած մարդիկ շըշընջում,
բ Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, զըվարթ քըրքիջով
Մի ծիծաղ անցավ փողոցի միջով
Ես ուշքի եկա, աչքըս բաց արի՝
Տեսա աշխարքը ու լույսն արևի,
104 ա Խոսում էր ինձ հետ, խըրատում հանդարտ.
բ Խըրատում էր ինձ հանդարտ.
107 Քու ձայնը երբեք էլ չի լըսիլ նա,
122 Թե մահը լավն է, միայն մենք՝ տգետ,
133 Մեկ մեծ ժամանակ։ էսպես և հոգին
__________
95-96 Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, զըվարթ թընդոցով
Մի ձիծաղ անցավ մոտիկ փողոցով