Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/460

Այս էջը հաստատված է


274-275 տողերը ջնջված են։

285 Գերի շինել ու տարին բուն,/Գերի շինել ողջ

տարին բուն,


287-289 տողերի փոխարեն, աջ լուսանցքում՝

Եղածն արդեն քիչ էր կարծես,
Դու էլ եկար <1 անրնթ.> այսպես,
Որ գրեցի մեծիս պարսավ,
Կորիր, նզովյալ, նա էլ ասավ-

Ձախ լուսանցքում՝

Արածդ իբրև քիչ էր

290-291 տողերը երկու կողմից վերցված են փակագծերի մեջ։
293 Գործերն արի խառնուփնթոր,/ Գործերն արիր

խառնուփնթոր.

321 Ցնդել է խելքն այս խեղճ տղան։/ Թռցրել է խելքն

այս խեղճ տղան։

329 Դու պաշտում ես միայն փայլ ու փող./ Դու

պաշտում ես հենց փայլ ու փող.

358 Երգերըս տարա-տըվի տպարան/ Երգերըս ուղիղ

տարա տպարան

363 Սաղրի առավ ինձ մի լոկ ակնարկով.-/ Ծաղրի

առավ ինձ իրան ակնարկով.

370 Կրգրեմ մի շուն, կըհանդեմ մի տուն,

374-389 տողերը կրնատված են։
376-897 տողերի դիմաց, ձախ լուսանցքում՝


Եվ այսպես <...> տեղից էր բռնել
Ընկերքս բոլոր ինձ քարկոծ առնել
Վեր կացան իբրև կատաղած գազան։

Աջ լուսանցքում՝

Վեր կացան իբրև կատաղած <...>
(Լերմոնտովից. «Մարգարեից» մի տուն)