Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/463

Այս էջը հաստատված է


ՈՒՂՂՈՒՆԵՐ «ՎՏԱԿԻ» ՄԻ ՕՐԻՆԱԿԻ ՎՐԱ (ԹԸԱ)«Այ» երկհնչյունը շատ դեպքերում փոխարինվել է «է»֊ով։

32 տողից հետո, աջ լուսանցքում՝

ա Եվ այժըմ նայիր, ի սեր աստծու,
բ Եվ այժըմ ասա, ի սեր աստծու,
Այս ինչ եմ ես-
-Պոետ ես դու.
44 Ու նա շարունակ ընկնում է նեղը...
46 Նոթերը կիտեց, խրատն ըսկսեց.

57 տողի վերի լուսանցքում՝

-Դե ի՞նչ եմ ես-
-Պոետ ես դու-
-Ահա ես էլ այդ եմ լալիս.
{{տող|63}-Ո՛վ դու երջանիկ երկընքի որդի,

68 տողից հետո, աջ լուսանցքում՝

Լըսել եմ իմ խեղճ, իմ թշվառ մորից
[Ասում է] Լալիս է, որ ես դեռ մանուկ օրից...
311-313 Դարձյալ եկար, մըտար կանտոր.
Քո երեսից հենց նույն տարին
Գործերս արիր խառնուփընթոր
378 Լույսը տեսավ դարձյալ մի նոր երգարան։
393 Սաստում ենք, ծաղրում, դարձյալ չեն լըռում

393 տողից հետո, վարի լուսանցքում՝

Դասեր եք տալիս գո<...>
431 Բանաստեղծն, ասավ, թող մի գործ շինի,

440 տողից հետո՝

Դրանից վաղ Էլ
Այսպես Է եղել,
477 0՜, երբ Պառնասի գագաթ վերանաս,
504 Չարժեն կարճատև քո ներշընչանքին.

Վերջին Էջի վարի լուսանցքում՝

Ու մին Էլ տեսնեմ՝ կանգնած եմ մենակ,
Բարկացած <. . . > [ոչ ոչ ոք չըկա]