Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/556

Այս էջը հաստատված է


Թումանյան Հ.

Թ 950 Երկերի լիակատար ժողովածու: Տաս հատորով \ Հովհաննես Թումանյան: [Խմբ. կոլեգիա՝ Էդ. Մ. Ջրբաջյան (գլխ. խմբ.) և ուրիշ.: ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրակ. ին-տ-Հ. 3.-Եր.: ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ.: 1989—

Հ. 3. Պոեմներ| [բնագրերը պատրաստ. Ֆ. Ս. Հակոբյանը և Ա. Մ. Վարդանյանը: Ծանոթագր. Էդ. Մ. Ջրբաշյանը: Հատորի խմբ.՝ Հ. Կ. Հովհաննիայան].-1989.-542 Էջ, 6 թ. նկ.

Հատորն ընդգրկում Է Հովհ. Թումանյանի գեղարվեստական ժառանգության կարևորագույն բաժիններից մեկի՝ պոեմների մեծ մասը («Անուշը», «Լոռեցի Սաքոն», «Հառաչանքը», «Պոետն ու Մուսան», «Դեպի Անհունը» և այլն): Հրապարակվում են նաև բոլոր պահպանված տարբերակները՝ նախնական խմբագրություններ, ձեռագիր հատվածներ և գրառումներ, տպագիր աղբյուրներում տեղ գտած բնագրային տարբերություններ։ Հատորն ունի ընդհանուր ներածական հոդված և ծանոթագրություններ։

Նախատեսված Է ընթերցող լայն շրջանների համար։

4708080206
Թ______________97___39
708 (68)-89
ISBN 5_8080


ԳՄԴ 84Հ1