Էջ:Թումանյանի ԵԼԺ հ3.djvu/6

Այս էջը հաստատված է


ԳՄԴ 84 Հ1

Թ 950
Տպագրվում է ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ


Խմբագրական կոլեգիա

Էդ. Մ. Ջրբաշյան (գլխավոր խմբագիր), Խ. Մ. Գյուլնազարյան, Թ. Հ. Թումանյան, Լ. Մ. Կարապետյան, Լ. Հ. Հախվերդյան, Պ. Հ. Հակոբյան, Հ. Կ. Հովհաննիսյան, Ս. Ն. Սարինյան


Բնագրերը պատրաստեցին

Ֆ. Ս. Հակոբյանը և Ա. Մ. Վարդանյանը

Ներածական հոդվածը և ծանոթագրությունները՝ Էդ․ Մ․ Ջրբաշյանի


Հատորի խմբագիր՝ Հ. Կ. ՀովհաննիսյանОВАНЕС ТУМАНЯН

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в десяти томах

Том третий

Поэмы

(на армянском языке)

Издательство АН Армянской ССР

Ереван, 1989


© Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1989

Ծանոթագրությունների համար