Էջ:Ինչպես տնտեսվարել, Հովհաննես Կարճիկյան.djvu/34

Այս էջը հաստատված է
Հովհաննես Խաչատուրի Կարճիկյան

ԻՆՉՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐԵԼ

Խմբագիր՝ Ս. Ֆրանգուլյան

Գեղ․ խմբագիր՝ Գ․ Խուդիկյան

Տեխ․ խմբագիր՝ Ե․ Ախիրյան

Վերստուգող սրբագրիչ՝ Ռ. Սարգսյան


ՎՖ 05816։ Պատվեր 1621։ Տիրաժ 7000։

Հանձնված է արտադրութեան 21/X 1960 թ.։

Ստորագրված է տպագրության 15/XI 1960 թ.։

Թուղթ՝ 184x1081/32: Տպագր. 2,0 մամ. = 1,64 պայմ. մամ.:

Հրատ. 1,3 մամ.: Գինը՝ 25 կ․։

1/1 1961 թ. գինը՝ 3 կ.։


ՀՍՍՌ Կուլտուրայի մինիստրության Հրատարակչությունների

և պոլիգրաֆ արդյունաբերության գլխավոր վարչության

Պոլիգրաֆկոմբինատ, Երևան, Տերյան 91։