Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/4

Այս էջը սրբագրված չէ

ՀՍՀ ԳԻՏԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈԻՐԴ Վ․ Հ. ՀԱՄԲԱՐՁՈԻՄՅԱՆ (նախագահ), Մ․ Վ․ ԱՐԶՈԻՄԱՆՅԱՆ (նախագահի տեղակալ), Պ․ Ռ․ ԱՐԶՈԻՄԱՆՅԱՆ, Ռ․ Ա․ ԱԹԱՅԱՆ, Ռ․ Ա․ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ, Ա․ Ց․ ԱՄԱՏՈԻՆԻ, Հ․ Մ․ ԱՅՎԱԶՅԱՆ, Ա․ Տ․ ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Հ. Ա․ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Է․ Ս․ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Գ․ Ա․ ԳԱԼՈՅԱՆ, Ա․ Ա․ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա․ Հ․ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Մ․ Բ․ ԷԴԻԼՅԱՆ, Ս․ Ս․ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ, Զ․ Լ․ ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Զ․ Պ․ ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Ա․ Ղ․ ԻՈՍԻՖՅԱՆ, Գ․ Ս․ ԽԱՆՋՑԱՆ, Հ․ Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Ս․ Տ․ ՀԱԽՈԻՄՅԱՆ, Վ․ Մ․ ՀԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ, Լ. Պ․ ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ, Ա․ Մ․ ՄԱՐՋԱՆՅԱՆ, Ս․ Ն․ ՄԵՐԳԵԼՅԱՆ, Է․ Մ․ ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Լ․ Վ․ ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ս․ Հ․ ՄԻՐԶՈՅԱՆ, Ս․ Գ․ ՄՈԻԹԱՖՅԱՆ, Գ․ Մ․ ՄՈԻՂՆԵՑՅԱՆ, Վ․ Բ․ ՈՍԿԱՆՅԱՆ, Վ․ Հ․ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, է․ Մ․ ԶՐԲԱՇՅԱՆ, Գ․ Ս․ ՍԱՀԱԿՅԱՆ, Գ․ Խ․ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Հ․ Ռ․ ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Վ․ Ն․ ՍԿՈԲՅՈԼԿԻՆ, Լ․ Հ․ ՎԱԼԵՍՅԱՆ, Ս․ Հ․ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Մ․ Խ․

ՔՈԹԱՆՅԱՆ, Վ․ Բ․ ՖԱՆԱՐՋՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱՃՅՈԻՂԱՅԻՆ ԽՄԲԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈԻԹՅԱՆ, ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱՖԻԶՒԿԱՅԻ Խմբ․ վարիչ Ղ․ Տ․ Մուրադյան (աշխ․ գիտ․ թեկնածու), ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ռ․ Ա․ Հարությունյան, է․ Լ․ Սարգսյան, գիտ․ խմբագիրներ ժ․ Մ․ Գևորգյան, Պ․ Ե․ Օհանյան։

ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Խմբ․ վարիչ Վ․ Ա․ Հակոբջանյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ա․ Պ. Մարտիրոսյան, Վ․ Գ․ Մելքումյան, Ա․ Տ Ստեփանյան, գիտ․ խմբագիր Ա․ Ա․ Հովհաննիսյան։

ԲԱՌԱՑԱՆԿԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉԻ Խմբ․ վարիչ Ե․ Ս․ Մաշուրյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ա․ Հ․ ժամկոչյան, Հ․ Ա․ Գրիգորյան, գիտ․ խմբագիրներ Ի․ Հ․ Սարգսյան, է․ Ք․ Սուքիասյան։

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱՅԻ Խմբ․ վարիչ Լ․ Խ․ Կիրակոսյան, ավագ գիտ․ խմբագիր Ֆ․ Մ․ Աղամալյան, գիտ․ խմբագիր Ա․ Ե․ Պետրոսյան։

ԳԻՏԱԳՐԱԿԱՆ ՀՍԿԻՉ Խմբ․ վարիչ Ռ․ Հ. Հովհաննիսյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Մ․ Ի․ Գրիգորյան, Ջ․ Ս․ Դանիելյան, Մ․ Ա․ Խաչատրյան, Լ․ Ս․ Խուդոյան, Ս․ Տ․ Համբարձումյան, Ս․ Մ․ Շարամբեյան, է․ Լ․ Սարգսյան, գիտ․ խմբագիր Մ․ Ա․ Թելունց, մատենագետ՝ ավագ գիտ․ խմբագիր ժ․ Վ․ Սարգսյան, տառադարձողներ՝ գիտ․ խմբագիրներ Ա․ Հ. Աղաջանյան, Ի․ Ս․ Գասպարյան։

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԻ Խմբ․ վարիչ Վ․ Բ․ Վարդանյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ս․ Կ․ Ասլամազյան, Խ․ Հ․ Կարադելյան, Ա․ Պ․ Չալգուշյան, գիտ․ խմբագիր Լ. Վ․ Սարգսյան։

ԺՈՂԿՐԹՈԻԹՅԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՆՈԻԹՅԱՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՄՈԻԼԻ, ՀԵՌՈԻՍՏԱՏԵՍՈԻԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՑԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ Խմբ․ վարիչ՝ Ա․ Ն․ Սարգսյան, ավագ գիտ․ խմբագիր Շ․ Ա․ Խուրշուդյան, գիտ․ խմբագիր Տ․ Մ․ Վարդանյան։

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ, ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Խմբ․ վարիչ Մ․ Ա․ Կատվալյան (պատմ․ գիտ․ թեկնածու), ավագ գիտ․ խմբագիր Վ․ Գ․ Ալեքսանյան, գիտ․ խմբագիր Ս․ Հ. Սիմոնյան։

ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ Խմբ․ վարիչ Ս․ Ս․ Արմադանյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ս․ Պ․Գևորգյան, Կ․ Կ․ Խաչատրյան, է․ Վ․ Իվանյան, գիտ․ խմբագիրներ է․ Ս․ Այվազյան, Ա․ Պ. Ավետիսյան, Ա․ Հ․ Գաբրիելյան, Կ․ է․ Գրիգորյան, Ե․ Դ․ Մելիքյան, Պ․ Վ. Սարգսյան, Վ․ ժ. Փափազյան, լուսանկարիչներ Ա․ Գ․ Բարսեղյան, Լ․ Գ․ Իսկանդարյան։

ՍՍՀՄ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ Խմբ․ վարիչ Ա․ Ա․ Պետրոսյան, ավագ գիտ․ խմբագիրներ Ս․ Մ․ Կրկյաշարյան, Ի․ Թ․ Մանուկյան։

ՍՄԿԿ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ, ՀԿԿ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՄՈԻԹՅԱՆ Խմբ․ վարիչ Ա․ Ա․ Լյուլիկյան, ավագ գիտ․ խմբագիր ժ․ Հ․ Զիրոյան։

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ԳՅՈԻՂԱՏՆՏԵՍՈԻԹՅԱՆ Խմբ․ վարիչ Հ․ Մ․ Խաչատրյան, ավագ գիտ․ խմբագիր Լ․ Հ․ Փարսադանյան, գիտ․ խմբագիր Յու․ Հ․ Ահարոնյան, Մ․ Ս․ Զաքարյան։

ՓԻԼԻՍՈՓԱՑՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ Խմբ․ վարիչ Վ․ Վ․ Պողոսյան (փիլ․ գիտ․ թեկնածու), ավագ գիտ. խմբագիր Կ․ Թ․ Սաիլյան, գիտ․ խմբագիր Ա․ Հ․ Սահակյան։

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ Խմբ․ վարիչ Գ․ Ա․ Եսայան, ավագ գիտ․ խմբագիր Ա․ Հ․ Դարբինյան, գիտ․ խմբագիրներ Շ․ Ա․ Գյուլխասյան, Ա․ Ն․ Հովհաննիսյան։

ԲԱԺԻՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ Բաժնի վարիչ Մ․ Ա․ Գանջալյան, ավագ տեխ․ խմբագիր Ն․ Ս․ Մուրադյան, ինժեներ–թողարկիչ Կ․ Ն․ Ավետյան, օպերատոր–տպագրիչ Ռ․ Մ․ Խաչատրյան։

ՍՐԲԱԳՐԱԿԱՆ Բաժնի վարիչ Վ. Ա․ Գասպարյան, ավագ սրբագրիչներ Պ․Ե․Գալստյան, Գ․ Լ․ Դրացյան, Թ․ Վ․ Հարությունյան, Օ․ Դ․ Միքայելյան, սրբագրիչ Ն․ Բ․ Ուլուբաբյան։

ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՄԱՆ Բաժնի վարիչ Լ․ Ն․ Գալոյան, ավագ խմբագիր Զ․ Ս․ Տակիլյան, խմբագիրներ Ս․ Վ․ Մաթևոսյան, Ք․ Վ․ Մեհրաբյան։