Էջ:Հայկական Սովետական Հանրագիտարան (Soviet Armenian Encyclopedia) 13.djvu/565

Այս էջը սրբագրված չէ

Ս․ Նազարյան, ճարտարապետ՝ Ս, Գ nt ր զ ա դ J ա ն․ Գայի հուշարձանը (1977, բրոնզ, գրանիտ, բազալտ, Երևան) Ռ․ Ի աչատըր՝ յան․ «Կնոշ դիմանկար» (1981, մասնավոր հա– վաքածու, Երևան) հանջներով առաջնորդվող վարպետներ (Ռ․ Թելումյան և ուրիշներ)։ Ակտիվանում է նաև գեղարվեստ, ձևաստեղծումը՝ բա– րելավելով արդ․ արտադրանքի բազմա– բնույթ առարկաների տեսքը։ Այս բնագա– վառում իրենց դրսևորում են ճարտ–ները և Երևանի գեղարվեստա–թատեր․ ինստ–ի Ս․ Ա ր ու տ չ յ ա ն․ «Ալմաստ» օպերայի 3-րդ գործողության ձևավորման էսքիզ (1983, նկար– չի սեփականությունը, Երևան) Ա․ Մելքոնյան․ «Գարուն» (1983, ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ֆոնդ, Երևան) Հ․ Շ ա ր ա մ р ե– յ ա ն․ «Մորս հի– շատակին» (1983, նկարչի սեփակա– նությունը , Երևան) Ռ․ Ա թ ո յ ա ն․ «Խաչքարով նատյուրմորտ» (1983, նկարչի սեփականությունը, Երևան) դիզայնի բաժնի շրջանավարտները։ Հա– յաստանում դեկորատիվ գործվածքների և լուսավորության պիտույքների արտա– դրությունը բարձրացել է ձևավորման ար– վեստի նոր աստիճանի։ ժամանակակից հայկ․ կերպարվեստը Հայաստանի պետ․ պատկերասրահից բացի ներկայացված է հանրապետության քաղաքների մի շարք պատկերասրահնե– րում և թանգարաններում՝ Հայաստանի ազգագրության թանգարան Սարդարա– Վ, Սարգսյան․ «Նատյուրմորտ։ Քրիզան– թեմներ» (1984, նկարչի սեփականությունը․ Երևան) Ն․ ft ո թ ա ն շ– յան․ «Ծիլեր» (1983, նկարչի սե– փականությունը , Երևան) պատում, Հայաստանի ժող․ արվեստի թանգարան, Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարան (մինչև 1985 թ․՝ ժամանակակից արվեստի պատկերա– սրահ)։ Գեղարվեստական կյանքի իրա– դարձությունները լուսաբանվում են «Սո– վետական արվեստ» ամսագրում, ամեն– օրյա մամուլում, գիտ․ և գրական–հասա– Թ․ Միրզոյան․ «Ձգտում» (1984, ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության սեփականու– թյունը, Երևան)